Glasobelisken på Sergels Torg i nytt ljus / by Emil Elvinsson

Den 19:e oktober 2017 återinvigdes "Glasobelisken", officiellt "Kristall - vertikal accent i glas och stål", på Sergels Torg. Samtliga glasprismor har tvättats och nya LED-armaturer har installerats. Videoklippet visar en klippt och snabbspolad version av invigningen för att sammanfatta LED-armaturernas färgpalett och kapacitet. Efter invigningen så lyser konstverket i fasta ljusbilder som ändras ungefär var 10:e dag.